EasyGui

(Esialgse versiooni on kirjutanud Tiina Kull)

Mis on GUI? Eks ikka graafiline kasutajaliides. Tegelikult on ka nt IDLE graafiline kasutajaliides, kuid esialgu võibolla harjumatu sisendi ja väljundi kasutamisega. Prooviks aga minna sammukese edasi ja hakata looma selliseid programme, milles on meie oma graafiline kasutajaliides ehk siis algatuseks hakkame kasutajaga suhtlema dialoogiakna kaudu.

Kõige lihtsam viis graafiliste kasutajaliideste programmeerimiseks Pythonis on lisapaketi EasyGui abil.

Paketi paigaldamine

EasyGui saab paigaldada pip-i abil. Paketi nimeks on easygui, seega installimise käsk on pip install easygui (Windowsi puhul) või pip3 install easygui (Linuxi ja Mac-i puhul).

Esimene programm

Nüüd aga tegudele. Uuri järgmist kahte koodirida ja käivita programm.

>>> import easygui
>>> easygui.msgbox("Oh, ja ongi graafiline kasutajaliides")

See oli väljundi esitamine kõige lihtsama dialoogiakna kaudu. Kuid ma tahaksin, et kasutajal oleks rohkem valikuid kui lihtsalt OK-i vajutamine. Paljude valikunuppude saamiseks kasutatakse funktsiooni buttonbox:

import easygui
nupud = ["lühikesed","keskmised","pikad"]
vajutati = easygui.buttonbox("Kui pikad juuksed sul on?", choices = nupud)
easygui.msgbox("Sul on "+vajutati+" juuksed!")

Kui valikuid on rohkem kui kolm, tasub kasutada variantide nimekirjaga dialoogiakent. Seda tehakse funktsiooniga choicebox

import easygui
variandid = ["polegi","lühikesed", "keskmised","pikad"]
vajutati = easygui.choicebox("Kui pikad juuksed sul on?", choices = variandid)
if vajutati == None:
    easygui.msgbox("Sa ei valinud midagi!")
elif vajutati=="polegi":
    easygui.msgbox("Sul "+vajutati+" juukseid!")
else:
    easygui.msgbox("Sul on "+vajutati+" juuksed!")

Liiga suur?

Kas pole mitte Choiceboxi dialoogiaken mõttetult suur? Ja seda ei saa niisama väiksemaks lohistada. Eks ole tüütu?! Sinu ülesanne on see viga parandada. Kuid niisama lihtne see ei ole, natuke tuleb algkoode muutma hakata. Kõigepealt tee lahti easygui.py fail, just see sama, mille sa enne oma kataloogi salvestasid. Leia sealt def __choicebox lõik kasutades menüüst Edit valikut Find ja omakorda selle alt järgmised read:

root_width = int((screen_width * 0.8))
root_height = int((screen_height * 0.5))

Muuda 0.8 0.4-ks ja 0.5 0.25-ks ning salvesta fail easygui.py peale seda. Kui see kõik on tehtud, proovi eelmist juuksepikkuse ülesannet uuesti. Kas mõjus?

Vasta, mida tahad!

Kellele ei meeldi, kui variandid on eelnevalt olemas, võib lasta kasutajal ise vastus sisestada. Kui tahetakse tekstilist vastust, siis see saadakse funktsiooniga enterbox, ja kui tahetakse arvulist vastust, saab alati enterboxi tulemuse konverteerida int või float käsuga arvuks. Kuid võib kasutada ka funktsiooni integerbox. Neid funktsioone kasutatakse täpselt sama moodi kui eelmisi boxe, kuid ilma choice argumendita. Ülesanne: Küsi kasutajalt GUI abil sulle huvipakkuv küsimus, lase vastus sisestada ja kuva vastus koos kommentaariga GUI abil ekraanile.

Tasub teada!

Kui sa tahad veel teada, mida näiteks easygui-ga teha saab või üleüldse oleks vaja abi mõne funktsiooni või mooduli juures, siis võib lihtsalt käsureale kirjutada help() ning seejärel sõna või funkstioon, nt easygui.msgbox. Abirežiimist saab välja lihtsalt quit kirjutades.

Kontrollküsimused

  • Millise käsuga luuakse EasyGui-s lihtne teateaken?
  • Kuidas küsida kasutajalt tekstilist vastust EasyGui abil?
  • Kuidas saada kasutajalt täisarvuline vastus EasyGui abil?
  • Kuidas saada kasutajalt reaalarvuline vastus EasyGui abil?

Ülesanne. Aadress.

Kirjuta programm, mis küsib kasutajalt kõigepealt tema nime, siis tänava nime, siis maja ja/või korteri numbri, siis linna ja riigi nime ning lõpuks postiindeksi (kõik GUI abil). Tulemuse peab programm väljastama aadressi kujul, samuti GUI abil. Tulemus peaks olema midagi sellist:

_images/easygui_aadress.png

Kommentaarid