Tehnilised teemad

Python 2 vs. Python 3

Kuigi antud kursuses kasutame ainult Python 3-e, on paljud tuntud Pythoni programmid ja teegid kirjutatud Python 2-s. Täpsemat infot Python 3 ja Python 2 erinevuste kohta leiab aadressilt http://docs.python.org/release/3.0.1/whatsnew/3.0.html, aga siin toome välja mõned olulisemad punktid:

  • Python 2-s toimib operaator / pisut teisiti – kui mõlemad operandid on täisarvud, siis teostatakse täisarvuline jagamine (nii nagu // puhul Python 3-s). Kui soovid Python 2-s teha täisarvudega „tavalist“ jagamist (3 / 2 = 1,5), siis tuleb vähemalt üks operandidest teha murdarvuks, nt. 3 / 2.0 või x / float(y).
  • Pythoni 2-s kasutatakse kahte erinevat täisarvutüüpi: int tähistab seal 32-bitiseid täisarve ning long tähistab piiramata suurusega täisarve. Tüüp int Python 3-s vastab tüübile long Python 2-s.
  • Python 2-s võib print käsu argumendi anda ilma sulgudeta, nt. print "tere"
  • Python 2-s üritab input käsk sisestatud teksti tõlgendada avaldisena (nt. arvu või muutujana). Teksti sisestamiseks on seal eraldi käsk raw_input.

Pythoni programmi pakendamine exe-failiks

Nõue, et Pythoni programmide käivitamiseks peab süsteemi olema paigaldatud Pythoni interpretaator, võib olla mõnikord tülikas, näiteks, kui soovid oma programmi jagada mõne sõbraga, kes arvutitest palju ei taipa.

Õnneks on loodud vahendeid, mis pakendavad Pythoni programmi koos selle käivitamiseks vajaliku infrastruktuuriga ühte jooksutatavasse (ing. k. executable) faili (e. exe-faili). Taolist faili saab topeltklõpsuga käivitada ka süsteemides, kus Pythonit pole paigaldatud. Tuleb vaid arvestada, et saadud exe-fail on mõne megabaidi suurune ka siis, kui programm on „Tere maailm!“.

Taolistest pakendajatest tundub hetkel kõige parem cx_Freeze. Selle allalaadimiseks ja kasutusjuhiste lugemiseks mine aadressile http://cx-freeze.sourceforge.net/.

Kommentaarid