Kilpkonnagraafika

Pythoni standardteegis on tore moodul nimega turtle, mis võimaldab algajatel Pythoniga lihtsaid joonistusi ja skeeme koostada.

Kilpkonna käsud

Põhilised liikumise ja joonistamise käsud.

Käsu näide Selgitus
forward(100) Liigu edasi 100 sammu.
backward(7) Liigu tagasi 7 sammu.
left(90) Pööra 90° vasakule
right(120) Pööra 120° paremale
down() Lase pliiats vastu paberit. (Programmi alguses juba on pliiats all.)
up() Tõsta pliiats üles.
goto(12,4) Liigu punkti (x=12, y=4).
pencolor("red") Võta kasutusele punane pliiats
dot() Joonista täpp.
dot(8) Joonista täpp diameetriga 8
speed(9) Lülita kiirus maksimaalseks

Piirkondade värvimine